Jacek Kąkol – Prezes

Kupczak Stanisław – V-ce prezes

Szczotka Przemysław – Sekretarz

Wojtyła Mariusz – Skarbnik

Przemysław Jarco – Członek zarządu

Wojtyła Maciej – Członek zarządu

Łoboziak Rafał – Członek zarządu