Nowy Zarząd Klubu UKS Maksymilian Cisiec

Dnia 28 stycznia 2023 o godzinie 16:00, w siedzibie klubu UKS Maksymilian Cisiec odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Na początku posiedzenia ustępujący prezes Sławomir Motyka przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w okresie swojej prezesury.

Następnie członkowie oraz sympatycy klubu sportowego UKS Maksymilian Cisiec wybrali nowe władze 🟡🟢

Prezesem został Jacek Kąkol, a jego zastępcą Stanisław Kupczak.

W skład zarządu weszli również:

  • Szczotka Przemysław (Sekretarz)
  • Wojtyła Mariusz (Skarbnik)
  • Jarco Przemysław (Członek Zarządu)
  • Łoboziak Rafał (Członek Zarządu)
  • Wojtyła Maciej (Członek Zarządu)

Powołana została również Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Śleziak Andrzej
  • Barabasz Henryk
  • Zawada Mariusz